ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการ MOE CUP ครั้งที่ 2

วันอังคาร ที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 มอบหมายให้นายอับดุลลายิด เบ็ญฮาวัน รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 เป็นประธานประชุม พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2,3 รอง ผอ.สพม. เขต 15 และผู้บริหารการศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการ MOE CUP ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมชบาเงิน สพป.ปัตตานี เขต 1