สพป.สระแก้ว เขต 1 พิธีมอบรางวัล “ครูดีศรีสระแก้ว” ประจำปี 2564

วันพฤหัสบดี ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานพิธีมอบรางวัล “ครูดีศรีสระแก้ว” ประจำปี 2564 ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1