สพฐ. ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบ นร. ผี ในสังกัดสพม.15

วันที่ 18 ธันวาคม 2561
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานและการรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา เชิงประจักษ สพฐ. ประกอบด้วย นายเทอดศักดิ์ ถาวรสุทธิ์ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นางเกษรินทร์ วิริยะอาภรณ์ และนางสาวฉัตรชนก จันทร์แย้ม ผู้แทนจากสพฐ. ลงพื้นที่ ติดตาม และประเมินผล ข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสังกัด สพม.15 ตามนโยบายและข้อสั่งการของสพฐ.โดยมีผู้บริหาร บุคลากร สพม.15 คณะครู นักเรียน ร่วมรับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียน ณ โรงเรียนร่มเกล้า อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส