สพป.สงขลา เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระบบงานทะเบียน การจัดทำจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาตามระเบียบการวัดและประเมินผล

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ดร. ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล ระบบงานทะเบียน การจัดทำจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาตามระเบียบการวัดและประเมินผล ณ โรงแรมเลคอินน์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา