ผอ.สพป.ชัยนาท รับชมรายการ พุธเช้า ข่าวโรงเรียน/ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 48/2561

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 07.30-09.00 น. >>> ดร.ลออ วิลัย ผู้อำนวยการ สพป.ชัยนาท  พร้อมคณะรองผู้อำนวยการ สพป.ชัยนาท ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 48/2561 ประจำวันพุธที่  19 ธันวาคม 2561 จาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. โดยการรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง VDO Conference  ในประเด็นสำคัญ 3 ช่วง ดังนี้ 1) การนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติ จำนวน 3 เรื่อง คือ – ครม.สัญจร จ.บึงกาฬ และ จ.หนองคาย – ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “เกษตรอุตสาหกรรมชั้นนำการค้าและการท่องเที่ยวสากลชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน –  ภาชนะที่ผลิตมาจาก “กาบหมาก” โดยนักพัฒนาชุชน จ.เลย  2) เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู จำนวน 8 เรื่อง คือ – พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ (รมช.สช.) ลงพื้นที่โครงการ “เปิดลานกีฬาเพื่อประชาชน” ณ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง จ.อุดรธานี – พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ (รมช.สช.) เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมรวมกีฬา “สพฐ. เกมส์” ระดับชาติ ประจำปี 2561 –  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการจัดกิจกรรมงานนิทรรศการและการประชุมเสวนา ในโอกาสครบรอบ 10 ปี โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. – นโยบายจากนายกรัฐมนตรี โนการจัดทำงบประมาณ ปี 2563 มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ –  ขอเชิญชวนให้ สพป. และ สพม. ส่งคลิปเด็กนักเรียนที่กล้าแสดงออกในชั้นเรียนหรือชุมชน คลิปเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน PLC  –  ชื่นชม เด็กชายจิรชาติ สายบัวทอง นักเรียน รร.ซับบอนวิทยาคม จ.เพชรบูรณ์  เก็บสร้อยคอทองคำน้ำหนัก  2 บาทได้ แล้วส่งคืนเจ้าของ – ชื่นชม นักเรียนโรงเรียนวัดสุทธิวราราม ช่วยชีวิตหนุ่มชาวจีนคิดสั้นหวังกระโดดสะพานตากสิน ฆ่าตัวตาย – บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทย เทรดดิ้ง จำกัด ร่วมกับบริษัท ลาซาด้า จำกัด ได้จัดทำโครงการ “เพิ่มฝัน ปันโอกาส เพื่อน้องได้เรียนรู้” เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กด้วยโอกาส 3) แจ้งข้อราชการ สพฐ. จำนวน 3 เรื่อง คือ  – หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 “นอกหน้าต่างบานเล็ก”  – การพัฒนาคุณภาพภาษาไทยของ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 – โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านวังกว้าง จ.ปัตตานี  หลังรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” สพป.ชัยนาท  ได้ดำเนินการประชุมสภากาแฟ เพื่อหารือและนำนโยบาย/ข้อสั่งการจาก สพฐ. มาปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจงานให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย  ณ ห้องประชุมเกษมสุข สพป.ชัยนาท