สพป.ลพบุรี เขต 1>ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 48/2561 ประจำวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 49 ประจำปี 2561

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00-08.30 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธาน พร้อมนายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป. ลพบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 48/2561 ประจำวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 จาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. โดยการรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง OBEC Channel ในประเด็นสำคัญ 3 ช่วง ดังนี้

1) การนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติ จำนวน 3 เรื่อง – ครม.สัญจร จ.บังกาฬ และ จ.หนองคาย – ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “เกษตรอุตสาหกรรมชั้นนำการค้าและการท่องเที่ยวสากล ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน” – ภาชนะที่ผลิตมาจาก “กาบหมาก” โดยนักพัฒนาชุมชน จ.เลย

2) เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู จำนวน 8 เรื่อง – รมช.ศธ. ลงพื้นที่โครงการ “เปิดลานกีฬาเพื่อประชาชน” ณ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง จ.อุดรธานี – รมช.ศธ. เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันมหกรรมรวมกีฬา “สพฐ.เกมส์ ระดับชาติ” ประจำปี 2561 – นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการจัดกิจกรรมงานนิทรรศการและการประชุมเสวนาในโอกาสครบรอบ 10 ปี โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. – นโยบายจากนายกรัฐมนตรี ในการจัดทำงบประมาณ ปี 2563 มาตรการลดและคัดแยกมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ – ขอเชิญชวนให้ สพป. และ สพม. ส่งคลิปเด็กนักเรียนกล้าแสดงออกในชั้นเรียนหรือชุมชน คลิปเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน PLC คลิปการจัดการขยะหรือทักษะอาชีพ – ชื่นชม ด.ช.จิรชาติ สายบัวทอง นักเรียนโรงเรียนซับบอนวิทยาคม จ.เพชรบูรณ์ เก็บสร้อยคอทองคำน้ำหนัก 2 บาทได้ แล้วส่งคืนเจ้าของ – ชื่นชมนักเรียนโรงเรียนวัดสุทธิวราราม ช่วยชีวิตหนุ่มชาวจีนคิดสั้นหวังกระโดดสะพานตากสินฆ่าตัวตาย – บจก.ยูนิลีเวอร์ไทย เทรดดิ้ง ร่วมกับ บจก.ลาซาด้า ได้จัดทำโครงการ “เพิ่มฝัน ปันโอกาส เพื่อน้องได้เรียนรู้” เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาส

3) แจ้งข้อราชการ สพฐ. จำนวน 3 เรื่อง – หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 “นอกหน้าต่างบานเล็ก” – การพัฒนาคุณภาพภาษาไทยของ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 – โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านวังกว้าง จ.ปัตตานี  หลังจากเสร็จสิ้นแล้ว มีการประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 49 ประจำปี 2561 เพื่อหารือและนำนโยบาย/ข้อสั่งการจาก สพฐ. มาปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจงานให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ณ ห้องประชุมพลโทอุทัยอุปถัมภ์ สพป.ลพบุรี เขต 1 …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)