สพป.ชัยนาท จัดกิจกรรมหน้าเสาธง เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้าง ทุกคนได้รับการกระตุ้นเตือนให้มีจิตสำนึกในคุณค่าของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และน้อมนำหลักปฏิบัติทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน

วันจันทร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. สพป.ชัยนาท จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในคุณค่าของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ นำโดยคณะ รอง ผอ.สพป.ชัยนาท ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้าง ทุกคนได้รับการกระตุ้นเตือนให้มีจิตสำนึกในคุณค่าของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และน้อมนำหลักปฏิบัติทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน โดยทำกิจกรรม ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญาณตน ปฏิญญาเขตสุจริต ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.ชัยนาท โดยครูใหญ่ ประจำวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ได้แก่ นางทัศณี แก้วทอง รอง ผอ.สพป.ชัยนาท ได้ให้โอวาท ในเรื่องปฏิญญาเขตสุจริต และการป้องกันตัวจากไวรัสโควิค – 19 และกล่าวขอบคุณ บุคลากร สพป.ชัยนาท ทุกท่าน ที่ร่วมกิจกรรม ของ สพป.ชัยนาท ในเดือนที่ผ่านมา พร้อมแจ้งกำหนดการและขอความร่วมมือในการรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ นายกมล เสาวภาคสุข ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัด สพฐ. ในระยะ 1 ปี (ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน) ในวันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.