สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 จัดโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์เขต ๓ เป็นประธานการประชุม และรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนท์ จาก สพฐ. โดยมี ดร.ปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รอง ผอ.สพป.กส. ๓ คณะบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับ ร่วมประชุม รับชมรายการฯ ทั้งนี้ สพป.กส. ๓ โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำคณะผู้บริหารบุคลากร ร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข สุ่มตรวจปัสสาวะคัดกรองสารเสพติด      (RE-X-RAY)และตามแผน “ยุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดมกวาดล้างยาเสพติด” ภายใต้โครงการ “Kalasin Happyness Model: คนกาฬสินธ์ ไมทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ซึ่ง ดำเนินการ โดย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง จาก ที่ว่าการอำเภอห้วยผึ้ง, ตำรวจ สภ.ห้วยผึ้ง… ณ ห้องประชุม สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ โดยได้รับความร่วมมือเข้ารับการสุ่มตรวจปัสสาวะโดยพร้อมเพรียงกันครบ ๑๐๐ %