สพป.สระแก้ว เขต 1 การให้คำปรึกษา/แนะนำในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อการศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สพท.สังกัด สพฐ.

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานกรรมการการให้คำปรึกษา/แนะนำในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อการศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ของคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team)โดยมี นายชนิด ปาประโลม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นกรรมการ และนายสุชีพ ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 เป็นกรรมการและเลขานุการ ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1