สพป.ชัยนาท ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมโรงเรียนที่เข้ารับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ว่าที่พันตรีสมเกียรติ แก้วทอง พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมโรงเรียนที่เข้ารับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษาเพื่อประเมินความพร้อมของโรงเรียนก่อนที่จะรับการประเมินจากคณะกรรมการสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ณ โรงเรียนวัดคลองธรรมและโรงเรียนบ้านดอนกะโดน ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา1