สพป.ชัยนาท เข้าร่วมประชุมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมด้วย นางลักษณ์ประไพ หนูพรหม รอง ผอ.สพป.ชัยนาท และนางวีนัส เปรมทอง นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับกลุ่มจังหวัด (กลุ่มที่ 6) ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า90 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง โดย นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุม