การประเมินสถานศึกษาพระราชทาน ณ โรงเรียนบ้านสบกอน สังกัด สพป.น่าน เขต 2

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 ร่วมให้ข้อมูลในการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบ้านสบกอน จังหวัดน่าน โดยมีนายประพันธ์ รินพล รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 ประธานคณะกรรมการ ในการนี้ นายทวีศักดิ์ สงวนศรี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นางมยุราพร อินไชย นักวิชาการศึกษา นายพลวิเดช ดนัยดุริยะ นางสาวลภัสรดา โลราช ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา สพป.น่าน เขต 2 คณะผู้บริหารโรงเรียน ในพื้นที่อำเภอเชียงกลาง และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมให้กำลังใจ นายธวัชชัย ยวงคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนในการเข้ารับการประเมินครั้งนี้ด้วย