เยาวชนดีเด่น ร.ร.บ้านหนองไห สพป.ขก.2

นายยุทธศาสตร์ เพียรไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไห พร้อมด้วย ครูบรรจง นวลบุญมา ครูพิศมัย จันทะแมด และครูจิตราภรณ์ แสนนาม นำ เด็กชายคีรวัฒน์ สุทธิด่าง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับคัดเลือก เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564   เข้าคารวะ ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2   และ ผอ.สพป.ขก.2 ได้แสดงความชื่นชมและยินดีกับทางโรงเรียนด้วย โรงเรียนบ้านหนองไห มีนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น มาเป็นเวลา 3 ปีแล้ว (คือ ปี 2562/2562/2564)