ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา อ.มัญจาคีรี

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.สุเทพ  ปาลสาร ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอมัญจาคีรี มอบนโยบายและบรรยายพิเศษ นายสุดร.อุดมพร กันทะใจ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบดูแลอำเภอมัญจาคีรี  ร่วมเป็นเกียรติในการประชุม ณ ห้องประชุใร.ร.บ้านโจด       ผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอมัญจาคีรี จำนวน 60 โรงเรียน