สพม.37 จัดการประชุมการดำเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ประจำปี 2564

สพม.37 จัดการประชุมการดำเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ประจำปี 2564

ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช ผอ.สพม.37 เป็นประธานในการประชุมการดำเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ประจำปี 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ครั้งที่ 1/2564 และลงนาม MOU การดำเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 กับโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม (สถานศึกษาแกนนำ) โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ (ม่วงไข่วิทยาคาร) (สถานศึกษาร่วมพัฒนา) โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด (พรหมาประชาสงเคราะห์) (สถานศึกษาร่วมพัฒนา) และโรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว (คันธวงศ์วิทยาคาร) (สถานศึกษาร่วมพัฒนา) ณ ห้องประชุม 3 สพม.37

Facebook สพม.37 : การประชุมการดำเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา