สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 จัดการแข่งขันกีฬา/กรีฑานักเรียน จตุรมิตรเกมส์ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2561

>>>เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬากลางอำเภอกันทรลักษ์ อ.กันทรลักษ์ จ. ศรีสะเกษ นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา/กรีฑานักเรียน จตุรมิตรเกมส์ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2561 ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียนในครั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬา 10 ชนิดกีฬา ได้แก่ กีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล แฮนด์บอล เซปักตะกร้อ แบดมินตัน ฟุตซอล เทเบิลเทนนิส มวยไทยสมัครเล่น กีฬาอนุบาล และกรีฑาทั้งประเภทลู่และประเภทลาน โดยมีนักกีฬา-กรีฑาในสังกัดเข้าร่วมการแข่งขันจาก 10 กลุ่มโรงเรียน ประกอบด้วย กลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ กลุ่มโรงเรียนมออีแดง กลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก กลุ่มโรงเรียนภูกระจาน กลุ่มโรงเรียนบึงระนาม กลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร กลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทร์ กลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ และกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กไทย ในด้านสุขภาพอนามัย ความมีระเบียบวินัย รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบและทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทย ได้แสดงออกอย่างอิสระ ในเวทีที่เหมาะสมและมีมาตรฐาน ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด โดยมีนายธีรวัฒน์ คำศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ