สพป.ชัยนาท ร่วมกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ ทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท ร่วมกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ ทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า รอบเขาแม่ย่าสร้อย บริเวณค่ายลูกเสือจังหวัดชัยนาท และใกล้กับชุมชนของประชาชน เพื่อป้องกันเหตุไฟป่าเข้าสู่พื้นที่ชุมชน ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดชัยนาท และค่ายยุวชนทหารจังหวัดชัยนาท โดย นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน