สพป.พังงา ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๔๘/๒๕๖๑ ผ่าน VDO Conference 

          วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายชัยยงค์  ตุลารักษ์ และนายสมภาพ  นาคพันธ์ รอง ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วยบุคลากร สพป.พังงา ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๔๘/๒๕๖๑ ผ่าน VDO Conference  เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ลูกเสือ สพป.พังงา