สพป.หนองคาย เขต 1 ติดตามการ บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนบ้านสวยหลง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. ดร.อนันต์  พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ ดร.พงกะพรรณ  ตะกลมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านสวยหลง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับ ชั้นอนุบาล 2 จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยมีนายวิสิฐ  รัตนะคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสว่างป่าตองวิทยา รักษาราชการโรงเรียนบ้านสวยหลง ซึ่งมีจำนวนนักเรียน 50 คน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19  แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด