สพป.พิษณุโลก เขต 3 เยี่ยมจุดบริการ

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมจุดบริการ คณะครู นักเรียนที่ไปร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา   ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก