ประชุมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 มอบหมายให้ นายอภิเชษ  คีรีโชติ รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 เป็นประธานการประชุมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ณ ห้องประชุมเขาน้ำค้าง สพป.สงขลา เขต 3 เพื่อแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก และปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยมีเป้าหมายให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นต้นแบบ มีความพร้อมในการให้บริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหารโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 47 โรงเรียน