สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 สพฐ.ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานและการรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นศ.3 ให้การต้อนรับคณะจาก สพฐ. ซึ่งออกติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานและรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. นำโดย นายกิตติ สุทธิจิตไพศาล ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ดร.มนทกานติ์ แก้วพฤกษ์ นางสาวสิรีธร ไหวพริบ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ออกติดตาม ตรวจสอบ โรงเรียนบ้านปากเชียร อ.เชียรใหญ่ และโรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อติดตามและตรวจสอบความความถูกต้อง เป็นปัจจุบันเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล