โรงเรียนกำแพงวิทยา “มอบเงินทุนอุดหนุนการศึกษานักเรียนมุสลิมระดับมัธยมศึกษา”