สพม.เขต41 (กำแพงเพชร-พิจิตร) ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา

วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 พร้อมด้วย นายสอิ้ง กันยะมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร นายมานิตย์ นาคเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พร้อมทั้งการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศให้ได้มาตรฐานและสู่สากล โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ในการนี้ ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. นายไพฑูรย์ จารุสาร ผอ.สมป เป็นวิทยากร บรรยาย เรื่อง “การขับเคลื่อนคุณภาพและความพร้อมในการจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา” ณ โรงแรมแกรนด์ฮาวเวิร์ด ถนนเจริญราษฎร์ กรุงเทพมหานคร

ภาพ – ข่าว นายมะสอและ สารอเอง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ