ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 4 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษาพิเศษ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการ ศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 4 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการจัดการศึกษาพิเศษ

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 4 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการจัดการศึกษาพิเศษ  โดยมีนายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  ซึ่งการอบรมในช่วงเช้า ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน ผู้อำนวยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง การจัดการศึกษาพิเศษ  ดร.ทวีทรัพย์ นามเกียรติ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา เป็นวิทยากร ให้ความรู้ในหัวข้อเรื่องประเภทความพิการทางการศึกษา และคุณครูมุกดา จ้อจันทึก ครู คศ.1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อเรื่องการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP          

    

  

ในช่วยบ่าย นายธรรมฉัตร พื้นนวล และนายธีรวุฒิ ลมชิด ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา

  

  

  

ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา สรุปความรู้แต่ละหัวข้อของการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการจัดการศึกษาพิเศษ  นายทินกร ชาทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 กล่าวปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการจัดการศึกษาพิเศษ ณ ห้องประชุมเขาใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

  

ภิญโญ แสงสกุล
Latest posts by ภิญโญ แสงสกุล (see all)