สพฐ.จัดประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่12/2561 ณ.ห้องประชุม สพฐ.1 อาคาร สพฐ.4 ชั้น2 กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่12/2561โดยมีวาระในการประชุมสรุปได้คือ การออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในจังหวัดเลย แนวทางการตรวจสอบและรายงานข้อมูลที่มีตัวตนอยู่จริงของนักเรียน ร่างนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การขอขยายชั้นเรียนในสถานศึกษา แผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ โครงสร้งและการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนกลาง การประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุม สพฐ.1 อาคาร สพฐ.4 ชั้น2 กระทรวงศึกษาธิการ คลิกชมคลิปการประชุม