สพป.นครราชสีมา เขต 4 ประชุมสรุปรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561  เวลา 09.30 น.  นายปราโมทย์  แสนกล้า  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4  มอบหมายให้ นายชัยณรงค์  คูณคณะ  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสรุปรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสถานศึกษาในสังกัด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ณ  ห้องประชุมสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต  พรหมรังสี)