ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

วันพฤหัสบดี ที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี  โดยมีนายนิตย์ พรหมประสิทธิ์  ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ในฐานะคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) นายศลใจ วิบูลย์กิจ และคณะกรรมประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ให้คำปรึกษา/แนะนำ การประเมิน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้ารับฟังการประเมิน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1