สพป.ลำปาง เขต 1 เปิดศูนย์บริการเพื่อนครู-นักเรียนที่เดินทางไปร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ(ภาคเหนือ) ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2561 จังหวัดพะเยา

วันที่ 20  ธันวาคม  2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 เปิดศูนย์บริการเพื่อนครู-นักเรียนที่เดินทางไปร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ(ภาคเหนือ) ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2561 จังหวัดพะเยา เพื่อให้ความสะดวกแก่ผู้เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันงานดังกล่าว ได้แวะพัก ตามอัธยาศัย โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ได้เปิดจุดดังกล่าว ไว้ 3 จุดดังนี้

  1. จุดบริการอำเภอเมือง ณ บริเวณหน้าโรงเรียนพิชัยวิทยา ถนนลำปาง-งาว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
  2. จุดบริการอำเภอห้างฉัตร ณ บริเวณกะลาเอาท์เลท อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
  3. จุดบริการอำเภองาว ณ บริเวณปั้ม ปตท.งาว อำเภองาว จังหวัดลำปาง

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.ลำปางเขต 1 และนายสมคิด ธรรมสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 1 เยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู  และบุคลากรทางการศึกษา ณ จุดบริการที่ 1 และ จุดบริการที่  2  ในการนี้ ผอ.สพป.ลำปาง เขต 1 ยังร่วมสนับสนุนน้ำดื่มและอาหารว่าง ให้แก่ศูนย์บริการเพื่อนครู-นักเรียนที่เดินทางไปร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ(ภาคเหนือ)  ทั้ง 2 จุด

บรรยากาศในแต่ละจุดบริการ มีคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมใช้บริการอย่างคึกคัก