สพป.ชัยนาท ร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมด้วย คณะ รอง ผอ.สพป.ชัยนาท ผอ.กลุ่ม/หน่วย และ บุคลากร สพป.ชัยนาท ร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ ภู่เทศ คณบดีคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงการในการทำความร่วมมือทางด้านวิชาการกับหน่วยงาน