สพป.ชัยนาท ร่วมประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นางลักษณ์ประไพ หนูพรหม รองผอ.สพป.ชัยนาท ประธานคณะกรรมการ และนางวีนัส เปรมทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ ร่วมประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับกลุ่มจังหวัด ณ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี