ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประชุมมอบนโยบายผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ และมีพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนและสถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับจังหวัด มอบเกียรติบัตรโรงเรียนในสังกัดที่ชนะเลิศการแข่งขันกีฬา “สพฐ. เกมส์” ระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายรุจน์ ไชยฤทธิ์ ผอ.สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา มาร่วมบรรยายพิเศษให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการของสำนักงาน สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา แล้วดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยรองผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารโรงเรียน และเจ้าหน้าที่ ณ โรงแรมซันไรส์ลากูน โฮเทล แอนด์กอล์ฟ บางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา