ผอ.สพป.ชัยนาท ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท (ด้านบุคคล) ครั้งที่ 14/2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมนางทัศณี แก้วทอง รอง ผอ.สพป.ชัยนาท ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท (ด้านบุคคล) ในคราวประชุมครั้งที่ 14/2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศธจ.ชัยนาท เพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม โดยท่านกมล ศิริบรรณ ผู้ทรวงคุณวุฒิใน กศจ.ชัยนาท ประธาน อกศจ.ชัยนาท เป็นประธานการประชุม