สพป.นภ.2 ร่วมเป็นเกียรติการประเมินวิทยฐานะ (สายงานบริหารการศึกษา)

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติ ผอ.สพป.นภ.2 ร่วมเป็นเกียรติการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายงานบริหารการศึกษา) มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ของนายไพโรจน์ พรมสอน ผอ.สพม.19 โดยมีดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานคณะกรรมการประเมินฯ ซึ่งมี คณะผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน ครูและบุคลกรทางการศึกษา ร่วมกันต้อนรับประธานและคณะกรรมการจากสำนักงาน ก.ค.ศ. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
ภาพ-ข่าว ประชาสัมพันธ์ สพป.นภ.2
รูปภาพเพิ่มเติม>>>:https://www.facebook.com/ictnb2/posts/1530211537369863