สพป.อุดรธานี เขต ๔ อบรมเข้ม “สร้างสื่อดิจิทัลด้วยมือถือ”

วันที่ ๑๙ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ สพป.อุดรธานี เขต ๔ อบรมเข้ม “สร้างสื่อดิจิทัลด้วยมือถือ” โดย ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเครือข่ายการประชาสัมพันธ์สร้างสื่อดิจิทัลด้วยมือถือ ณ หอประชุมเมตตาธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ทั้งในสถานศึกษาและสพป.อุดรธานี เขต ๔ ได้มีแนวคิดและมุมมองใหม่ สำหรับการประชาสัมพันธ์ให้มีรูปแบบที่น่าสนใจ มีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย กระบวนการคิดสร้างสรรค์และรูปแบบการนำเสนอให้น่าสนใจ มีการค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ การฝึกปฏิบัติ นอกจากนั้นผู้เข้าอบรมยังสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรและเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ระหว่าง ร.ร.บ้านหนองนาคำ สังกัด สพป.อุดรธานี เขต ๑ และสพป.อุดรธานี เขต ๓ อีกด้วย