สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 และคณะอนุกรรมการที่ปรึกษา และนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรมลูกเสือ ครั้งที่  1/2561 เพื่อรับทราบนโยบายของ สพฐ. สพป.พิษณุโลก เขต 3 และกิจกรรมที่ต่าง ๆ ที่จะดำเนินการ พร้อมทั้งพิจารณาแต่งตั้งบุคลากรแทนตำแหน่งที่ว่าง เนื่องจากย้าย และเสียชีวิต ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พิษณุโลก เขต 3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก