พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

#จังหวัดศรีสะเกษ ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ#
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ที่ห้องประชุมศรีลำดวนแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี หน่วยงานผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล สืบเนื่องจากศรีสะเกษ เป็นจังหวัดนำร่องในการดำเนินการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ๑ ใน ๖ จังหวัดของประเทศ )ศรีสะเกษ ระยอง สตูล เชียงใหม่ กาญจนบุรี จังหวัดชายแดนภาคใต้) จึงต้องส่งเสริมการจัดการศึกษาในทุกด้าน เพื่อที่จะร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงาน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาของผู้เรียนลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การกระจายอำนาจและให้อิสระแก่สถานศึกษาภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในโอกาสนี้ พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ขอบคุณคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ภาคีเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้จังหวัดศรีสะเกษ (Sisaket Learning Partnership :SLP ที่ได้จัดให้มีการประชุมและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ร่วมด้วยช่วยกันขับเคลื่อนให้การศึกษาของจังหวัดศรีสะเกษ เป็นต้นแบบเพื่อการจัดการเรียนรู้การจัดการศึกษาที่ยั่งยืนต่อไป