สพป.พิษณุโลก เขต 3 เยี่ยมจุดบริการ

ในวันที่  21 ธันวาคม 2561 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  ตรวจเยี่ยมเต้นจุดบริการโรงเรียนทับยายเชียงวิทยา อ.พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เป็นจุดบริการคณะครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ที่เดินทางไปร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรม ภาคเหนือ ครั้งที่ 68 จังหวัดพะเยา