สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มอบนโยบายในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอบางสะพาน

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอบางสะพาน พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ และ มอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่ผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอบางสะพาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคลองลอย