ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

วันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.00 น.
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ คณะผู้บริหารสถานศึกษา
จังหวัดนครสวรรค์และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
ณ บริเวณหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

Latest posts by Thanaphol pongpattanasiri (see all)