ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.นครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดป้ายและร่วมแสดงความยินดี สพม.อุทัยธานี ชัยนาท

วันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น.
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
เข้าร่วมพิธีเปิดป้ายและร่วมแสดงความยินดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
อุทัยธานี ชัยนาท โดยมีนายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
เป็นประธานเปิดงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท
จังหวัดอุทัยธานี

Latest posts by Thanaphol pongpattanasiri (see all)