สพป.ลพบุรี เขต 1>ติว O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00-15.00 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานสังเกตการติว O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีศึกษานิเทศก์และคณะครูจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จำนวน 35 คน เข้าร่วมการสังเกตการติว O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และผู้อำนวยการของโรงเรียนวัดตองปุและโรงเรียนกำจรวิทย์ จำนวน 50 คน ซึ่งการติว O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในครั้งนี้มีนายวิบูลย์ ศรีโสภณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางวารุณี รักงาน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้ติว ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1 …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)