สพม.กพ ร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมธาตุเจดีย์ และร่วมเป็นเกียรติบำเพ็ญกุศลพิธีสมโภชและถวายอาคาร หอวิปัสสนากัมมัฏฐาน “วัชร-นารี”

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร พร้อมด้วย นางปริศนา วรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ผู้อำนวยการกลุ่ม นายไพชยนต์ ศรีม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา นายสุรพงษ์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร นายสอิ้ง กันยะมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมธาตุเจดีย์ โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี
และเวลา 10.30 น. ร่วมเป็นเกียรติและบำเพ็ญกุศลพิธีสมโภชและถวายอาคาร หอวิปัสสนากัมมัฏฐาน “วัชร-นารี” วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง เป็นอาคารไม้ทั้งหลัง รักษารูปทรงอาคารเดิมไว้เกือบทั้งหมด สร้างขึ้นโดยการใช้ไม้เก่า รื้อจากอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ซึ่งเดิมเป็นอาคารเรียนโรงเรียนกำแพงเพชร “วัชรราษฎร์วิทยาลัย” และโรงเรียนสตรีกำแพงเพชร “นารีวิทยา” ทั้งหลัง ซึ่งสร้างในปี 2460 และมีไม้จากอาคารเรียนโรงเรียนวัดพระบรมธาตุบางส่วน บ้านเก่าที่มีผู้มีจิตศรัทธาถวายบางส่วน เพื่อเป็นบุญเป็นกุศลแก่ผู้มีส่วนร่วมสืบไป โดยมี ดร.รมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ณ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
ภาพ – ข่าว นายมะสอและ สารอเอง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ