+++ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 คัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ++

^^^วันเสาร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์  2564  นายสุรชาติ  การสอาด  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563  ณ โรงเรียนขุนยวม  อำเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน// RongAttapol Khunyuam ภาพข่าว///ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน