สพป.พังงา ประชุมผู้บริหารการศึกษาฯ

          วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการประถมศึกษาอำเภอ เพื่อชี้แจงนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน และหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมลูกเสือ สพป.พังงา