สพป.สระบุรี เขต ๒ คัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ) ระดับอำเภอ

สพป.สระบุรี เขต ๒ คัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ) ระดับอำเภอ..

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
(๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ)  ระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒  อำเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี