ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๘

วันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ  ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๘ (วัดเหวลาด)  อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมี นายสุรศักดิ์ วาดเขียน ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๘ (วัดเหวลาด) และคณะครูร่วมให้การต้อนรับ..