ประชุมวางแผนจัดทำเกณฑ์การประเมิน เกณฑ์ประเมินภูมิทัศน์ รักษ์สิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการวางแผนจัดทำเกณฑ์การประเมินเกณฑ์ประเมินภูมิทัศน์ รักษ์สิ่งแวดล้อมโดยให้คณะกรรมการพิจารณาเลือกตามร่างเกณฑ์การประเมิน ที่มอบหมายให้ คณะกรรมร่างเกณฑ์การประเมินณ ห้องประชุมศรีสง่าชัย สพป.ขอนแก่น เขต 2