สพป.ระยอง เขต 1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ตราด

    2 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุพรรณ หารธุจิต ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 และคณะ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน สพป.ตราดนำโดยนางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด และคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ศึกษาดูงาน สพป.ระยอง เขต 1 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และกลุ่มอำนวยการ  ณ ห้องประชุมคุรุสภา