สพป.หนองคาย เขต 1 นิเทศ การดำเนินกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ของสถานศึกษาในสังกัด

วันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ ดร.พัชระ งามชัด  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาท่าบ่อที่ 3  นิเทศ ดำเนินกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ของสถานศึกษาในสังกัด  ณ โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค – 19  แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด